Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Počátek románu, Rákoš Rákoczy

1/1
Theatre: Konzervatoř Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
23. 11. 2018 Premiere
Call #: (ID=50095)
Note:
Inscenace vznikla na objednávku festivalu Janáček Brno 2018.
Opera a balet.

Producers

Conductor:Tomáš Krejčí; Stage Director:Kristiana Belcredi; Set Designer:Sylva Marková; Costume Designer:Sylva Marková; Chorus Master:Tomáš Krejčí; Choregrapher:Ladislava Košíková; Motion Cooperation:Ladislava Košíková; Set Design Collaboration:Tomáš Hrůza (projekce)

Počátek románu

1/2

Authors

Composer:Leoš Janáček; Libretto:Jaroslav Tichý

Cast

Poluška:Hana Kuželová (alternation); Kristýna Ševčíková (alternation); Irma:Alexandra Vostrejžová (alternation); Veronika Zaplatilová (alternation); Jurásková:Marie Halíková (alternation); Jurásková:Marie Rosová; Tonek:Tadeáš Janošek (alternation); Tomáš Kořínek (j.h., alternation); Adolf:Vilém Cupák (alternation); Adolf:František Sliž; Ondřej Koplík (j.h., alternation); Mudroch:Vladimír Jindra (alternation); Jiří M. Procházka (j.h., alternation); Jurásek:Tomáš Chloupek (alternation); Aleš Janiga (j.h., alternation); Halužanský:Lukáš Fendrych; David Machek (alternation)

Rákoš Rákoczy

2/2
Related documents
Bibliography: 2 →
Other links
 
Partners