Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Píseň na řece

1/1
Theatre: Krajské krušnohorské divadlo - scéna Most
Stage: Krajské divadlo pracujících Most 49-58
Opening:
Premiere
Call #: K 33 854 P (ID=49368)
Genre: Drama
Note:
Datum preméry není v programu uvedeno.

Authors

Playwright/Dramatist:J. Barnáš

Producers

Stage Director:Karel Šálek; Set Designer:Karel Šálek

Cast

Václav:Jan Studecký; Kristýna:Helena Staňková; Oldřich:Vladimír Heller (alternation); Dalibor Ptáčník (alternation); Jiřka:Anna Ptáčníková; Jouza:Václav Jeřábek; Sousedka:Ema Armandová; Jeník:Karel Šálek; Listonoš:Č. Tichý
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners