Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Ženitba

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Olomouc
Ensemble: činohra Olomouc
Stage: Velké divadlo Olomouc
Opening:
8. 3. 1950 Premiere
Call #: K 33 558 P (ID=48174)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Nikolaj V. Gogol

Producers

Stage Director:Vasilij Vasiljev; Set Design:Luděk Buriánek

Cast

Agafja Tichonovna:Helena Trýbová (alternation); Anna Ferencová (alternation); Marta Kaiserová (alternation); Arina Pantělejmonovna:Vlasta Kleinová; Fjokla Ivanovna:Arna Pekárková; Podkolesin:Jaroslav Raušer; Kočkarev:Josef Bek; Čubkin:Oldřich Velen; Anučkin:Bohumír Koukal; Ževakin:René Hradecký (alternation); Alois Nádhera (alternation); Štěpán:Josef Bourek (alternation); Jiří Donát (alternation); Duňaška:Zdena Minaříková (alternation); Anna Ferencová (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners