Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kobylky

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Slaný 48-51
Opening:
Premiere
Call #: K 33 523 P (ID=48091)
Genre: Drama
Note:
Přesné datum premiéry ani místo konání neuvedeno.

Authors

Playwright/Dramatist:Stefan L. Kostov; Translation:Zdenka Hanzová

Producers

Stage Director:Miloš Hajský; Costume Designer:Alena Kocmanová; Stage Manager:Bohumil Diviš

Cast

Prodanov:Alois Kocman; Bistra:Iška Hradecká; Marija:Dagmar Drašarová; Dimitrij:Petr Charvát; Janačkov:Adolf Vojta; Rusa:Anna Kellnerová; Baba Jovka:Zdeňka Rubíková; Mara:Lída Jiřincová; Beličkov:Karel Pfeiffer; Lisičkov:Jaroslav Skála; Vičec:Stanislav Rob; Rožkov:Bohumil Diviš; Baj Nedelčo:Miloš Hajský
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2
Other links
 
Partners