Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Zelená pastviska

1/1
Theatre: Divadlo Větrník
Stage: Mozarteum Praha
Opening:
7. 3. 1946 Premiere
Call #: K 33 483 P (ID=47981)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Marc Connely

Producers

Stage Director:Josef Šmída; Set Design:Oldřich Vymazal; Music:Antonín Cerha

Cast

Mužští andělé:J. Hanuš; Mužští andělé:Jaroslav Nedvěd; Mužští andělé:Jan Kropáček; Mužští andělé:Emil Kadeřávek; Mužští andělé:Erik Zámiš; Mužští andělé:Miroslav Horníček; I.kuchařka:Stella Zázvorková; II.kuchařka:Heda Hrdinová; I.andělská matka:Marie Tesařová; I.mužský anděl:Otto Budín; Tlustý anděl:Eva Brádková; Štíhlý anděl:R. Žďárská; Archanděl:Václav Lohniský; Gabriel:Josef Mráz; Bůh:Gustav Heverle; Zmrzlinář:František Suchomel; Vůdce sboru:Miloš Kopecký; Adam:Jan Kropáček; Eva:R. Žďárská; Kain:Miloš Kopecký; Abel:Emil Kadeřávek; Kainovo děvče:Stella Zázvorková; Zeba:Heda Hrdinová; Kain Šestý:Miloš Kopecký; Hráči:Emil Kadeřávek; Hráči:Otto Budín; Hráči:J. Hanuš; Hráči:Jaroslav Nedvěd; Hlas v boudě:Miroslav Horníček; Noe:Václav Lohniský; Žena Noeho:Eva Brádková; První žena:Marie Tesařová; Druhá žena:R. Žďárská; Třetí žena:Stella Zázvorková; První muž:Josef Mráz; Šmajda:Emil Kadeřávek; Černošská dívka:Jaroslava Adamová; Pán Zástupů:Josef Mráz; Advokát:Václav Lohniský; Jinoch:Jan Kropáček; Micheáš:Otto Budín; Členové kavárny zvídavých:Marie Tesařová; Členové kavárny zvídavých:R. Žďárská; Členové kavárny zvídavých:Otto Budín; Členové kavárny zvídavých:Václav Lohniský; Členové kavárny zvídavých:J. Hanuš; Členové kavárny zvídavých:František Suchomel; Členové kavárny zvídavých:Jan Nedvěd; Členové kavárny zvídavých:Josef Mráz; Domorodci:Jan Kropáček; Domorodci:Erik Zámiš; Římský voják:Emil Kadeřávek; První myčka:Marie Tesařová; Druhá myčka:Stella Zázvorková; Abraham:Erik Zámiš; Isák:Emil Kadeřávek; Jakub:Otto Budín; Mojžíš:Miroslav Horníček; Zipporah:R. Žďárská; faraon:Josef Mráz; Mladý kouzelník:František Suchomel; Generál:J. Hanuš; Vrchní kouzelník:Miloš Kopecký; První čaroděj:Václav Lohniský; Druhý čaroděj:Erik Zámiš; Vojín:František Kropáček; Aaron:Otto Budín; Syn Faraonův:Jan Nedvěd; Dvořané:Marie Tesařová; Dvořané:R. Žďárská; Dvořané;:Heda Hrdinová; I.Izraelita:Václav Lohniský; II.Izraelita:Jan Kropáček; III.Izraelita:Jan Nedvěd; IV.Izraelita:J. Hanuš; Jozue:Jan Kropáček; Job:Václav Lohniský; Mrs. Jobová:Eva Brádková; Satanáš:Miloš Kopecký; Bildad:Otto Budín; Daniel:Jan Kropáček; Král Saul:Jan Nedvěd; Nabuchodonozor:František Suchomel; Nabuchodnozorovová:Marie Tesařová; Malý David:Miroslav Horníček; Strážce Vnitřních Dveří:František Suchomel; Mrs.Uriášová:Heda Hrdinová; Kurýr:Erik Zámiš; Tanečnice:Stella Zázvorková; Kouzelník:Miloš Kopecký; Starý pán:Václav Lohniský; Irčan:Emil Kadeřávek; Bludný žid:František Suchomel; Černoch Dýmus:Otto Budín
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners