Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Hexenšús

1/1
Theatre: Václav Hanzlíček - Pražská divadelní agentura Praha
Opening:
Premiere
Call #: A 6 712 P (ID=47461)
Genre: Drama
Note:
Datum premiéry a přesné místo konání neuvedeno.(asi 2001)

Authors

Playwright/Dramatist:John Graham; Translation:František Miška

Producers

Stage Director:Jaroslav Hanuš; Set Design:Jana Krausová

Cast

Petr Raven:Karel Roden (alternation); Marian Roden (alternation); Sally Hills:Barbora Munzarová (alternation); Kateřina Hrachovcová (alternation); Leonard:Jan Šťastný (alternation); Jiří Dvořák (alternation); Razantní šéfová P.Ravena:Hana Čížková; Pan Phips:Tomáš Juřička; Dr. McKenzie:Ivo Kubečka; Rozjásaná letuška:Jana Krausová (alternation); Gabriela Hyrmanová (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners