Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalibor

1/1
Theatre: Severočeské divadlo Liberec
Ensemble: opera Liberec
Stage: Severočeské divadlo Liberec
Opening:
12. 8. 1951 Premiere
Call #: K 34 030 P (ID=47452)
Genre: Opera
Note:
Pravděpodobně obnovená premiéra inscenace ze sezony 1945/1946, viz kód 38099.

Authors

Composer:Bedřich Smetana; Libretto:Josef Wenzig; Translation:Ervín Špindler

Producers

Conductor:Jaromír Žid; Stage Director:Stanislav Langer; Set Design:Václav Gottlieb

Cast

Vladislav:Luboš Svoboda (alternation); Adolf Frank (alternation); Dalibor:Jaroslav Stříška (alternation); František Helenský (alternation); Budivoj:Josef Šulista; Beneš:Oldřich Mrňák; Vítek:Jiří Hrubeš (alternation); Jaroslav Ulrych (alternation); Milada:Blažena Kosková (alternation); Božena Kroutilová (alternation); Jitka:Anna Richtrová; Soudcové:Ilja Doležal; Soudcové:Josef Vavřínek; Soudcové:Jaroslav Krátký; Soudcové:Nikon Kuzmín
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2
Other links
 
Partners