Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Popelka

1/1
Theatre: Pražské divadlo pro mládež
Stage: Městské divadlo pro mládež Praha
Opening:
Premiere
Call #: K 31 531 P (ID=45712)
Genre: Drama
Note:
Přesné datum premiéry neuvedeno.

Authors

Dramatization:Marie Holková; Author of Book:Božena Němcová

Producers

Stage Director:Míla Mellanová; Music:Bohumil Špidra; Set Design:Zdeněk Matoušek; Motion Cooperation:Vladimír Libovický

Cast

Paní Klotylda:Gabriela Kaulfusová (alternation); Milada Strouhalová (alternation); Rézinka:Milada Matějková (alternation); Irena Bernatová (alternation); Popelka:Marie Švandová (alternation); Míla Mortová (alternation); Žebračka:Miluška Šípová; Buchtička:Jiří Hlinomaz; Marcipánek:Karel Richter (alternation); Marcipánek:Sláva Čech; Hrabě z KOláčova:Adolf Balcar; Princ Dobromil:Pravoš Nebeský; Pepíček Nemluva:Karel Eichler; 1., 2.dívka:Vlasta Sehnoutková; 1., 2. dívka:Jarmila Cmíralová; 1.,2.,3. hoch:Stanislav Jareš; 1.,2.,3. hoch:Vladimír Fikerle; 1.,2.,3. hoch:Josef Šulc
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners