Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jak se dělá divadlo

1/1
Theatre: Středočeské krajské kulturní středisko
Opening:
Premiere
Call #: A 6 014 P (ID=45453)
Genre: Drama
Note:
Přesné místo konání, datum premiéry ani sezona nedohledána

Producers

Stage Director:Zdeněk Pošíval; Set Design:Martin Zbořil; Choregrapher:Michal Urban; Dramaturge:Jarmila Černíková

Cast

Epik:Pavel Bošek (alternation); Radim Vašinka (alternation); Charakter:Karel Augusta; Anštantová:Inka Čekanová; Čurdař:Vlastimil Bedrna; Hrdina:Petr Popelka (alternation); Petr Pospíchal (alternation); Naivka:Gabriela Osvaldová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners