Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Stříbrný vítr

1/1
Theatre: Divadlo přesně neidentifikováno
Opening:
1958 Premiere
Call #: K 31 376 P (ID=45445)
Genre: Drama
Note:
Přesné datum premiéry a místo konání neuvedeno
Hrají členové Divadla Jiřího Wolkra v Praze a Městských divadel pražských

Authors

Playwright/Dramatist:Fráňa Šrámek

Producers

Adaptation:Déda Papež; Stage Director:Déda Papež; Music:Jiří Srnka

Cast

Jan Ratkin:Eduard Cupák; Staněk:Oldřich Slavík; Oktaván Zach:Mirko Maršálek; Soudní Ratkin:Ladislav Sedláček; Matka:Ema Armandová; Strýc Jiří:Aleš Helcelet; Katecheta:Karel Fořt; Profesor Ramler:Déda Papež; Anička Karasová:Pavlína Filipovská; Vdova Haurová:Slávka Fenclová; Lorča:Helena Nováčková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners