Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tabu

1/1
Theatre: Zemské oblastní divadlo Liberec
Opening:
Premiere
Call #: P (ID=45425)
Genre: Operette
Note:
Datum premiéry v programu není uvedeno, pravděpodobně se odehrála v roce 1945 nebo 1946.
V soupise ani v katalogu záznam není, svázané programy máme až od počátku 50. let.

Authors

Playwright/Dramatist:František Spitzer; Milan Petrla; Libretto:František Klika; Composer:Jan Plichta

Producers

Conductor:František Ondrůšek; Stage Director:Rudolf Lampa; Assistant Director:Josef Šidlichovský; Set Design:Vlastimil Jirsák

Cast

Marcela:I. J. Bílková; Teta Klára:Věra Skalská; Strýc Alfred:Josef Šidlichovský; Basilius Xaver:Rudolf Lampa (alternation); Basilius Xaver:Václav Jeřábek; Eva:Jaroslava Štěpková; Baron:Miloslav Lacina; Naneta:Zlatarjeva Jeřábková; Viktor:Jiří Janoušek; Komisař:Jaroslav Deršák; Pan Prosper:František Kubíček; Novinář:Josef Kotačka
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme
Other links
 
Partners