Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jiříkovo vidění

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Hořovice 50-59
Stage: Městské divadlo Hořovice
Opening:
Premiere
Call #: K 31 329 P (ID=45065)
Genre: Drama
Note:
Datum premiéry nedohledán

Authors

Playwright/Dramatist:Josef Kajetán Tyl

Producers

Stage Director:Luděk Pacák; Music:Luděk Pacák; Set Design:Ladislav Moucha; Stage Manager:Gerik Císař

Cast

Jiřík:Zdenko Vlach; Kačenka:Dagmar Drašarová; Bohuslav:Bohuslav Bouřil; Severín:Ferdinand Šnajberk; Bonifác Bonafides:Stanislav Leitner; Efrozina:Jitka Kayserová; Zuzana Poličanská:Vlasta Vilská; Křepinský:Zdenko Vlach; Votický:Gerik Císař; Poutecký:Miloslav Sobotka; Vilibald:Jiří Prýmek; Kristinka:Dagmar Drašarová; Zouval:Josef Kuchár; Zahradník:Bohuslav Bouřil; 1.voják:Karel Chaloupka; 2.voják:Jan Trefný; Šavlička:Zdenko Vlach; Bodáček:Josef Kuchár; Starší markytánka:Vlasta Vilská; Důstojník:Gerik Císař; Jiný důstojník:Miloslav Sobotka; Plukovní ordonance:Jiří Prýmek; Druhý desátník:Bohuslav Bouřil; Loket:Zdenko Vlach; 1.dělník:Jiří Prýmek; 2.dělník:Gerik Císař; 3.dělník:Miloslav Sobotka; Dělnice:Vlasta Vilská; Vrátný v továrně:Josef Kuchár; Měšťan:Bohuslav Bouřil; Václav Říha:Ferdinand Šnajberk; Kalousová:Vlasta Vilská; Honza:Josef Kuchár; Verunka:Jitka Kayserová; Starosta:Bohuslav Bouřil; Obecní písař:Jiří Prýmek; Panský myslivec:Gerik Císař; 2.panský myslivec:Miloslav Sobotka
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners