Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dramatická anabase třemi díly románu Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška

1/1
Theatre: Divadlo Větrník
Stage: Mozarteum Praha
Opening:
27. 11. 1945 Premiere
Call #: K 31 312 P (ID=45041)
Genre: Drama

Authors

Dramatization:Antonín Fencl; Author of Book:Jaroslav Hašek

Producers

Stage Director:Jaroslav Šmída; Set Design:Oldřich Vymazal; Music:Antonín Cerha

Cast

Švejk:Vlastimil Brodský; Paní Müllerová:M. Hrdinová; Palivec:Miroslav Horníček (alternation); Emil Kadeřávek (alternation); Palivcová:Marie Tesařová; Bretschneider:Miloš Kopecký; Strážník:Emil Kadeřávek; Papírník:Otto Budín; Zločinec:Gustav Heverle (alternation); Václav Lohniský (alternation); Profesor:Karel Andreas (alternation); Jaroslav Nedvěd (alternation); Předseda spolku "Dobromil":Karel Kabíček (alternation); J. Hanuš (alternation); Komisař:František Suchomel; Soudní rada:Jaroslav Mráz; 1.a2.lékař v blázinci:Otto Budín (alternation); Karel Kabíček (alternation); Jan Kropáček (alternation); Doktor Pávek:Václav Lohniský (alternation); Gustav Heverle (alternation); Šílenec:František Suchomel; Krátkozraký:J. Hanuš (alternation); Karel Kabíček (alternation); Souchotinář:Emil Kadeřávek; Kulhavý:Jaroslav Mráz; Dr.Grünstein:Miloš Kopecký; Baronka:Stella Zázvorková (alternation); Její společnice:R. Žďárská; Voják:Evžen Ctibor (alternation); Karel Andreas (alternation); Štábní lékař:Jan Kropáček (alternation); Karel Kabíček (alternation); Profous Slavík:Emil Kadeřávek; Řepa:František Suchomel; Cimrkomandant:Jaroslav Nedvěd (alternation); Karel Andreas (alternation); Polní kurát Katz:Gustav Heverle; Přísný pán:Miroslav Horníček; Lukáš:Jan Kropáček (alternation); Karel Kabíček (alternation); Dáma:Marie Tesařová; Wendler:Jaroslav Mráz; Blahník:Miroslav Horníček (alternation); Voják:Otto Budín; Plukovník Kraus:František Suchomel; Poručík:J. Hanuš; Kaprál:Jaroslav Nedvěd (alternation); Miloš Kopecký (alternation); Vandrák:Otto Budín; Desátník:Jaroslav Nedvěd (alternation); Karel Andreas (alternation); Harmonikář:František Suchomel; Dědeček:Jaroslav Mráz; babička:Eva Trunečková; Četnický strážmistr v Putimi:Václav Lohniský (alternation); Miloš Kopecký (alternation); Závodčí:Emil Kadeřávek; Rytmistr König:Jaroslav Mráz; Jiný četník:Jaroslav Nedvěd (alternation); Karel Andreas (alternation); Schräder:Miroslav Horníček (alternation); František Suchomel (alternation); Marek:Gustav Heverle (alternation); L. Elišák (alternation); Ságner:J. Hanuš; Profous:František Suchomel (alternation); Karel Andreas (alternation); Baloun:Otto Budín; Kuchař Jurajda:František Suchomel; Mikulášek:Jaroslav Nedvěd; Vodička:Václav Lohniský; Kakonyl:Miloš Kopecký; Piška:Jaroslava Adamová; Schröder:Miroslav Horníček; Ruller:Emil Kadeřávek; Šikovatel Vaněk:Jaroslav Mráz; Poručík Dub:Miroslav Horníček; Hejtman Ságner:J. Hanuš (alternation); L. Elišák (alternation); Šikovatel Nasákl:Emil Kadeřávek; Žid:František Suchomel (alternation); Miloš Kopecký (alternation); 1. Maďar:Karel Andreas; 2. Maďar:L. Elišák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; printed material; clippings
Other links
 
Partners