Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pes na seně aneb Hraběnka a její sekretář

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Olomouc
Ensemble: činohra Olomouc
Opening:
18. 10. 1952 Premiere
Call #: K 31 139 P (ID=44380)
Genre: Drama
Note:
Uvedeno v Novém divadle v Hodolanech

Authors

Playwright/Dramatist:Lope de Vega

Producers

Stage Director:Mojmír Drvota; Music:Jan F. Fischer; Conductor:Josef Sedlář; Set Design:Miloš Libra; Choregrapher:Ladislav Hunka; Assistant Director:Vladimír Novotný

Cast

Hraběnka Diana de Belflor:Eva Šenková; Fabio:Vladimír Novotný; Octavio:René Hradecký; Marcela:Jarmila Novobilská; Dorotea:Dobra Skálová; Anarda:Milada Kramperová; Teodor:Ilja Racek (alternation); Jiří Čech (alternation); Tristan:Otakar Viktorin; Hrabě Federico:Josef Bourek; Leonido:Jiří Konečný; Markýz Ricardo:Adolf Cásek; Celio:Rudolf Tihelka; Hrabě Ludovico:Josef Pecháček; Camilo:Miroslav Dvořák; Furio:Oldřich Ziegelheim; Lirano:Josef Pospíšil; Antonelo:Miroslav Krejčí; Páže:Jiří Dostál
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners