Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Sůl nad zlato

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: balet Národního divadla Praha
Stage: Smetanovo divadlo Praha
Opening:
27. 4. 1956 Premiere; 25. 6. 1959 Dernière
Call #: K 31 111 P (ID=44333)
Genre: Ballet

Authors

Composer:Jan Hanuš; Libretto:Jan Hanuš; Author of Book:Božena Němcová

Producers

Choregrapher:Antonín Landa; Stage Director:Antonín Landa; Conductor:Zdeněk Košler; Set Design:Jan Herink; Assistant Choroegrapher:Karel Lukšík; Costume Designer:Jan Kropáček; Costume Designer:Jindřiška Hirschová

Cast

Král:Jan Holeček; Princezna tvrdého srdce:Helena Fenclová (alternation); Naděžda Blažíčková (alternation); Princezna marnivá:Slávka Vorlová (alternation); Marie Šiklová (alternation); Princezna Maruška:Eliška Slancová (alternation); Drahomíra Konarská (alternation); Černý:František Halmazňa (alternation); Karel Lukšík (alternation); Honza:František Halmazňa (alternation); Otto Šanda (alternation); Maminka Honzova:Libuše Stejskalová (alternation); Prince ze sousední země:Bohumil Klika (alternation); Stanislav Buzek (alternation); Princ ze sousední země:Otto Šanda; Princ z daleké země:J. Švec (alternation); Miroslav Nový (alternation); Stařeček:Rudolf Vonásek (alternation); Antonín Votava (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2
Other links
 
Partners