Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Veliká noc, veliká naděje. Druhý příběh novozákonní.

1/1
Theatre: Městské divadlo Most
Opening:
3. 12. 1993 1st stage production
Call #: K 22 092 P (ID=4420)
Genre: Drama
Note:
Audiovize: Marek Srba.
Podle evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana.

Authors

Playwright/Dramatist:Vlastimil Novák; Playwright/Dramatist:Zbyněk Srba

Producers

Stage Director:Zbyněk Srba; Set Designer:Miroslav Cygan (j.h.); Costume Designer:Romana Tůmová; Music:Radek Rejšek; Dramaturge:Vlastimil Novák

Cast

Ježíš Nazaretský:Jiří Rumpík; Apoštol Matouš:Patrik Jílek; Jan Křtitel:Svatopluk Schuller; Nikodém:Karel Nonner (j.h.); Kněz:Ladislav Hádl (j.h.); Farizej Šimon:Ernesto Čekan; Apoštol Ondřej:Filip Blažek; Apoštol Petr:Dušan Matouš; Apoštol Jan:Michal Pešek (j.h.); Apoštol Jidáš:Petr Gelnar; Posel:Bohuslav Patzelt; Jairus:Ivan Holub (j.h.); Nemocná žena:Jaromíra Mílová; Žena Jairusova:Jarmila Vychodilová; Marie Magdalena:Štěpánka Lisá; Heródes Antipas:Ivan Holub (j.h.); Heródias:Věra Mrázková; Salóme:Martina Randová; Žena cizoložná:Hana Seidlová; Velekněz Kaifáš:Petr Bucháček; Marie:Regina Razovová; Pilát Pontský:Karel Nonner (j.h.); Anděl Páně:Svatopluk Schuller
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 1 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners