Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pan Vyslanec (Borsanovovi)

1/1
Theatre: Divadlo pracujících Zlín
Stage: Velký sál MD Zlín
Opening:
30. 5. 1948 Premiere
Call #: K 31 017 P (ID=41792)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Krum Kjuljakov; Translation:Zdenka Hanzová

Producers

Stage Director:Zdeněk Míka; Set Design:Zdeněk Hybler

Cast

Borsanov:František Macháček; Marija:Božena Böhmová; Boko:Otto Šimánek; Kiki:Helena Bendová; Penkovová:Zdenka Štěpánová; Bobikov:Rudolf Kyselý; Kirčev:Josef Vaculík; Suzi:Eliška Velínská; Fani:Hana Kavalírová; Tikvarov:Jiří Holý; Zlatev:Otto Budín; Grmidolov:Jiří Adamíra; Gevrasiev:Ladislav Peprník; Občan:Jan Jeřábek; 1.partyzán:Mojmír Vyoral; 2.partyzán:Jan Maška; 3.partyzán:K. Doležal; 1.policista:Mojmír Vyoral; 2.policista:Jan Maška; 3.policista:K. Doležal
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners