Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Josefina

1/1
Theatre: Pražská konzervatoř Praha
Stage: Žižkovské divadlo Praha
Opening:
17. 1. 1986 1st premiere (2nd premiere 18. 1. 1986)
Call #: K 17 135 P (ID=41487)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Vladislav Vančura; Adaptation:Jan Grossman

Producers

Stage Director:Václav Tomšovský; Lyrics:Pavel Kopta; Music:Jiří Srnec

Cast

Josefina:Kateřina Seidlová (alternation); Isabela Siegelová (alternation); Malečková:Martina Menšíková; Maleček:David Suchařípa; Vrátný:Michal Kocourek; Profesor Vydra:Libor Hruška; Profesor John:Zbyšek Pantůček; Valenta:Roman Holý; Irena:Helena Arnoštová (alternation); Klára Jirsáková (alternation); Klára Kubíková (alternation); Režisér:Václav Kopta; Říhová:Markéta Glancová; Smrčková:Markéta Valentová; Michaela Všetečková (alternation); Marie:Miriam Chytilová (alternation); Věra:Simona Vrbická; Studenti:Libor Hruška; Michal Kocourek; Václav Kopta; Jiří Sedláček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material
Other links
 
Partners