Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jakobín

1/1
Theatre: Státní divadlo Ostrava
Ensemble: opera Ostrava
Stage: Divadlo Zdeňka Nejedlého Ostrava
Opening:
28. 1. 1951 Premiere
Call #: K 13 633 P (ID=41387)
Genre: Opera

Authors

Composer:Antonín Dvořák; Libretto:Marie Červinková-Riegrová

Producers

Conductor:Otakar Trhlík; Stage Director:Rudolf Kasl; Set Design:Josef Gabriel

Cast

Hrabě Vilém z Harasova:Jan Hadraba; Rudolf Juza; Bohuš z Harasova:Rudolf Kasl; Jiří Wiedermann; Adolf z Harasova:František Jehlička; Radoslav Svozil; Julie:Bohumila Jechová; Bronislava Taufrová; Filip:Jiří Herold; Rudolf Juza; Benda:Jaroslav Skácel; Jaroslav Deršák; Terinka:Alice Spohrová; Milada Šafránková; Miloslava Šeflová; Lotinka:Věra Prokopová; Zlatuše Skýpalová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners