Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Třetí zvonění

1/1
Theatre: Kladenské divadlo Kladno
Ensemble: Malá scéna Žatec
Stage: Městské divadlo Žatec
Opening:
1. 9. 1945 Premiere
Call #: K 8 360 P (ID=40655)
Genre: Drama
Note:
Datum určuje sezonu, přesné datum premiéry nezjištěno.
Scéna působila jen v sezóně 1945/1946.

Authors

Playwright/Dramatist:Václav Štech

Producers

Stage Director:Veleslav Toman; Set Design:Otakar Mašek

Cast

Sadílek:Josef Příbramský; Emma:Marie Stejskalová; Růžena:Věra Heranová; Paní Kváčková:Božena Riesnerová (alternation); Paní Kváčková:Renata Svobodová; Hudec:Veleslav Toman; Hvězdínský:Jiří Čeporan; Kaštyl:Leopold Horešovský; Pilz:Josef Dvorský; Kejla:Alois Vaverka; Bábi:Růžena Dvorská; Služka:Dagmar Vaverková; Posel:František Červíček ml.
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners