Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Král Lear

1/1
Theatre: Slezské divadlo Opava
Ensemble: činohra Opava
Stage: Slezské divadlo Opava
Opening:
11. 2. 1996 Premiere
Call #: K 23 033 P (ID=389)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Alois Bejblík; Adaptation:Marie Procházková

Producers

Stage Director:Miroslav Hlaučo (j.h.); Assistant Director:František Štěpán; Set Design:Adam Pitra (j.h.); Music:Tomáš Kořének; Dramaturge:Marie Procházková

Cast

Lear, král britský:František Štěpán; Francouzský král:Martin Dráb (alternation); Petr Hoffman (alternation); Burgundský vévoda:Petr Klimeš; Cornwal, vévoda Cornwalský:Robert Tyleček; Albany, vévoda Albanský:Marek Kunc; Vévoda z Kentu:František Nedbal; Vévoda z Glosteru:Emanuel Křenek; Edgar, jeho syn:Petr Houska; Edmund, Glosterův nemanžel.syn:Martin Dráb; Oswald, sluha u Goneril:Jindřich Suchopár; Šašek:Martin Valouch; Goneril:Kamila Večerková; Reagan:Karla Pyšková; Kordelie:Michaela Bednářová; Rytíř z Learovy družiny:Drahomír Ožana; Sloužící I.:Martin Dráb (alternation); Petr Hoffman (alternation); Sloužící II. a Stráž:Miroslav Neborowski; Sloužící III.:Jaroslav Belhovský; Posel a Setník:Petr Klimeš; Sloužící a vojáci:Martin Dráb; Petr Klimeš; Drahomír Ožana; Jaroslav Belhovský; Miroslav Neborowski; Robert Tyleček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 5 →
Number of scenic designs (document, photocopy): 12 →
Play script in TI Library: 1 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Scenic documents

Scenographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners