Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lešetínský kovář

1/1
Theatre: Zemské oblastní divadlo Liberec
Ensemble: opera Liberec
Stage: Malé divadlo - Aréna
Opening:
15. 11. 1945 Premiere
Call #: K 16 038 P (ID=38094)
Genre: Opera

Authors

Composer:Karel Weiss

Producers

Adaptation:Ladislav Novák; Conductor:Jaromír Žid; Stage Director:Roman Hübner; Set Design:Jaromír Hlavsa

Cast

Kovář:Roman Hübner; Liduška:Růžena Urbášková; Václav:Jiří Hrubeš; Správce továrny:František Bartůněk (alternation); Luboš Svoboda (alternation); Józa:Zdeněk Piechula; Baruška:Marie Coufalová; Příručí správcův:Jan Boublík; Dáma:Stáňa Vysoká; Jiná dáma:Svatava Jelenová; Třetí dáma:Alexandra Pavlinská; Pán:František Plecháček; Jiný pán:Otto Vlček; Třetí pán:Jaroslav Novotný; Dělník:Josef Šulista; Dvořák:Zdeněk Šnajberk; Strouhal:Jaroslav Wünš; Strouhalka:Gabriela Holmová; Brázda:Nikon Kuzmín; Hrudka:Jan Keller; Důstojník:Emil Janošek; Sloužící správcův:Jaroslav Krátký
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners