Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Vlk, koza a kůzlátka

1/1
Theatre: Městské oblastní loutkové divadlo v Kladně
Ensemble: Městské oblastní loutkové divadlo v Kladně 49-62
Stage: Loutkové divadlo Kladno do 62
Opening:
25. 2. 1951 Premiere (Renewed premiere 23. 8. 1951)
Call #: (ID=38064)
Genre: Puppets
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru SLD Kladno.
Bližší údaje neuvedeny.
Režisér obnovené premiéry M. Homola

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Grabowski

Producers

Stage Director:Ludvík Mičánek; Set Design:Josef Maršál; Music:Přemysl Vrhel
Other links
 
Partners