Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Večer Tříkrálový

1/1
Theatre: Městské divadlo Most
Ensemble: činohra Most
Stage: Městské divadlo Most
Opening:
14. 2. 1946 Premiere
Call #: K 33 837 P (ID=37957)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Milan Svoboda; Music:Miroslav Ponc; Set Design:František Tvrdek

Cast

Hrabě Orsino:Oskar Batěk; Sebastiano:Marta Jetmarová (alternation); Ludmila Jirsáková (alternation); Antonio:Zdeněk Veselý; Jiný kapitán:Jaroslav Radimecký; Curio:Karel Leschinger; Valentino:Miloš Pelc; Rytíř Tobiáš Říhal:Zdeněk Kryzánek; Rytíř Ondřej Třasořitka:Václav Beránek; Malvolio:Josef Patočka; Fabiano:Vladimír Tajbl; Vejražka:Stanislav Kuželák; Sluha:Karel Leschinger; Kněz:Jaroslav Radimecký; 1.biřic:Jaroslav Weber; 2.biřic:Karel Rendl; Olivie:Eva Havlová; Viola:Marta Jetmarová; Marie:Ludmila Roubíková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners