Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Život volá

1/1
Theatre: Městské divadlo Most
Ensemble: činohra Most
Stage: Městské divadlo Most
Opening:
19. 9. 1945 Premiere
Call #: (ID=37940)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru MD v Mostě (S 87)

Authors

Playwright/Dramatist:V. N. Bělocerkovskij; Translation:Antonín Kytka

Producers

Stage Director:Josef Schettina; Set Design:Karel Rendl

Cast

A.V. Čadov:Josef Patočka; Galina:Eva Havlová (alternation); Ludmila Roubíková (alternation); Nikitin:Václav Beránek; Kaširin:Vladimír Tajbl; S.M.Savič:Miloš Pelc; Lékař:Jaroslav Weber
Other links
 
Partners