Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tajemství

1/1
Theatre: Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého Opava
Ensemble: opera Opava
Stage: Slezské divadlo Opava
Opening:
2. 6. 1963 Premiere
Call #: K 9 615 P (ID=37877)
Genre: Opera

Authors

Composer:Bedřich Smetana; Libretto:Eliška Krásnohorská

Producers

Conductor:Bohumil Janeček; Stage Director:Miloslav Nekvasil; Set Design:Jan Sládek; Choregrapher:Hana Machová; Chorus Master:Miroslav Kolář

Cast

Malina, konšel:Josef Klán (alternation); Horymír Vávrů (alternation); Kalina, konšel:Ladislav Chmel (alternation); Miroslav Smyčka (alternation); Panna Róza:Irena Kellnerová (alternation); Alena Španihelová (alternation); Blaženka, dcera Malinova:Emilie Jirglová (alternation); Helena Klašková (alternation); Parasca Wandrová (alternation); Vít, syn Kalinův:Jiří Olejníček (alternation); Vlastislav Vajsejtl (alternation); Bonifác, vysloužilec:Jiří Čep (alternation); Václav Paclík (alternation); Skřivánek, zpěvák:Miloslav Arbeit (alternation); Václav Kvarda (alternation); Mistr zednický:Vladislav Gřonka (alternation); Jiří Veselý (alternation); Hospodská:Milada Cholevová (alternation); Jarmila Smyčková (alternation); Jirka, zvoník:Miloš Drozd (alternation); Jiří Horáček (alternation); Duch frátera Barnabáše:Jiří Čep (alternation); Milan Malchárek (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners