Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lucerna

1/1
Theatre: Slezské oblastní divadlo Z.Nejedlého Opava 49-57
Ensemble: činohra Opava
Stage: Slezské divadlo Opava
Opening:
8. 6. 1957 Premiere
Call #: K 10 808 P (ID=37724)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Ivan Šarše; Set Design:Pavol Herchl; Choregrapher:Boris Slovák; Music:Miroslav Ponc

Cast

Mladá kněžna:Helena Přesličková (alternation); Eliška Zíková (alternation); Dvořan:Patrik Horálek; Vrchní:Pavel Michal; Mlynář:Milan Vágner; Jeho bába:Marie Bittlová; Hanička:Olga Doležalová; Zajíček:Jeroným Horák; Braha:Stanislav Vandas; Zima:František Jánský; Sejtko:Vladimír Kořínek; Klásek:Josef Haukvic; Klásková:Alžběta Brožová (alternation); Věra Lišková (alternation); Michal, vodník:Jiří Hasil; Ivan, vodník:Metoděj Bokůvka; Mušketýr:Antonín Lipský; Žan, služebník:Jan Pezl; Komorná:Olga Hauková; Kroužilka:Jiří Kalina; Votruba:Karel Vochoč; Pan Franc:Vladimír Klazar; Ostatní postavy:Josef Hrůza; Ostatní postavy:Albert Černý
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners