Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kolébka

1/1
Theatre: Slezské oblastní divadlo Z.Nejedlého Opava 49-57
Ensemble: opera Opava
Stage: Slezské divadlo Opava
Opening:
25. 11. 1951 Premiere
Call #: K 31 670 P (ID=37553)
Genre: Operette

Authors

Libretto:Jiří Bednář; Lyrics:Jiří Bednář; Composer:Otmar Mácha; Author of Book:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Mirko Čech; Conductor:Miroslav Homolka; Set Design:Karel Dudič; Choregrapher:Boris Slovák

Cast

Král Václav IV.:Miloslav Arbeit; Mistr Purkart:Mirko Čech (alternation); Vladislav Nováček (alternation); Daniel z Mrákotína:Otakar Vážanský; Jíra:V. Florián; Máří:Marie Pohludková; Alena:Vlasta Tolarová (alternation); Jiřina Jedličková (alternation); Jan:Otakar Viktorin; Rubín:Otakar Hájek; Margreta:Alžběta Brožová; Bláha:J. Randa; 1.selský synek:Bohumír Baran; 2.selský synek:Otakar Hais; 1.děvče:L. Gřibčíková; 2.děvče:Věra Kosinová; Zbrojnoš:V. Kučera; Hradský pacholek:Jaroslav Hejduk
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 8 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners