Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Talenty a ctitelé

1/1
Theatre: Městská divadla pražská Praha
Stage: Komorní divadlo Praha
Opening:
9. 7. 1949 Premiere
Call #: K 1 249 P (ID=37449)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr N. Ostrovskij; Translation:Bohumil Mathesius; Adaptation:Bohumil Mathesius

Producers

Stage Director:Bedřich Vrbský; Set Designer:Vladimír Gabriel

Cast

Alexandra Nikolajevna Něgina:Antonie Hegerlíková; Domna Pantělejevna:Světla Svozilová; Kníže Dulebov:Gustav Nezval; Gorgorij Antonyč Bakin:Karel Jelínek; Ivan Semenyč Velikatov:Vladimír Leraus; Petr Jegoryč Maluzov:Vladimír Šmeral; Nina Vasilijevna Smělská:Jarmila Švabíková; Martyn Prokofjevič Narokov:Richard Záhorský; Gavrilo Petrovič Migajev:Josef Vošalík; Jorast Gromilov:Václav Vydra st.; Vasja:Svatopluk Beneš; Matrona:Marie Bendová; Vlakvedoucí:Josef Bělský; 1. číšník:Jiří Jedlička; 2. číšník:Josef Slezák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners