Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Krakatit

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Janáčkovo divadlo Brno
Opening:
10. 3. 1961 1st stage production
Call #: K 10 077 P (ID=37099)
Genre: Opera

Authors

Composer:Jiří Berkovec; Libretto:Jiří Berkovec; Author of Book:Karel Čapek

Producers

Conductor:František Jílek; Stage Director:Miloš Wasserbauer; Assistant Director:Karel Němec; Set Designer:Miloš Tomek; Costume Designer:Alois Vobejda; Chorus Master:Vilibald Rubínek

Cast

Ing. Prokop:René Tuček; Ing. Tomeš:František Roesler; MUDr. Tomeš:Jindřich Doubek; Ing. Garson:Antonín Jurečka; Kníže Rohn:Géza Fišer; D'Hémon:Václav Halíř; Mazaud:Bohumír Kurfürst; Peters:František Kunc; Rosso:Eduard Hrubeš; Laborant:Jaroslav Jaroš; Hlídač na trati:Zdeněk Soušek; Dívka se závojem:Jindra Pokorná; Anči:Jarmila Rudolfová; Princezna Wille:Jarmila Palivcová; Majordomus:Jiří Kozderka; Řekyně:Naďa Zadražilová; Žena:Božena Kroupová; Krasavice:Blanka Skotáková; Profesor:Jaroslav Špaček; Kazatel:Jindřich Sedlák; Mezienský:Vlastimil Babák; Fred:František Mikulica; Sociolog:Oldřich Škarabela
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; clippings
Other links
 
Partners