Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Eugen Oněgin

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo v Plzni
Ensemble: opera Plzeň
Opening:
11. 12. 1949 Premiere
Call #: K 34 038 P (ID=37054)
Genre: Opera
Note:
scéna není známa

Authors

Composer:Petr Iljič Čajkovskij; Libretto:Petr Iljič Čajkovskij; Libretto:Konstantin Šilovskij; Translation:Marie Červinková-Riegrová

Producers

Conductor:Karel Vašata; Stage Director:Hanuš Thein (j.h.); Set Design:Antonín Calta; Choregrapher:Josef Škoda; Chorus Master:Albert Rosen

Cast

Eugen Oněgin:Josef Kloubek (alternation); Bedřich Kramosil (alternation); Larina:Libuše Neubarthová; Taťána:Libuše Bláhová (alternation); Taťána:Věra Vlčková; Olga:Jitka Jůzková; Filipěvna:Anna Kasalová; Lenský:Antonín Zlesák; Kníže Gremin:Karel Berman; Major:Karel Sommer; Zářecký:Jaroslav Honzík; Triquet:Oldřich Černoch (alternation); Josef Pavel Vinš (alternation); Quillot:Josef Bláha; Vyslanec:Miloslav Janda
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners