Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Boleslav I.

1/1
Theatre: Divadlo pracujících Most
Stage: Divadlo pracujících Most
Opening:
23. 9. 1962 Premiere
Call #: K 3 246 P (ID=36968)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Milan Jariš

Producers

Stage Director:Zdeněk Buchvaldek; Set Design:Jan Sedláček; Music:Josef Bartl; Conductor:Vojtěch Josífek

Cast

Boleslav I.:Zdeněk Buchvaldek (alternation); Jiří Kalina (alternation); Drahomíra:Alena Zadáková; Václav:Jiří Havlík; Bech Radslav:Pavel Páv; Běla:Anna Tolarová; Březka:František Klein; Břichslav:Rostislav Volf; Strážný:Stanislav Bělík; Stařec:Vladimír Sedlák; Kněz z Řezna:Karel Jelínek; Mnich:Dalibor Ptáčník; Almužník:Svatopluk Mikeska; Hlubka:Karel Nonner; Jaroslava:Drahoslava Landsmannová; 1. kmet:Jindřich Rychtařík; 2. kmet:Vladimír Sedlák; Strašic:Jaromír Šnajdr; Těřich:Miloš Grosman; Dobeš:František Grabinger; Bečka:Ladislav Hádl; Posel Stodoranů:Karel Sedláček; Žena:Zdeňka Šebestová; Stařec:Svatopluk Mikeska; Posel císaře Otty:Dalibor Ptáčník; První náčelník:Karel Sedláček; Druhý náčelník:Jiří Klepl
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Other links
 
Partners