Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Procitnutí jara

1/1
Theatre: Činoherní studio Ústí nad Labem
Opening:
9. 3. 1994 Premiere
Call #: K 22 240 P (ID=3669)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Frank Wedekind; Translation:František V. Krejčí

Producers

Stage Director:Jiří Pokorný; Set Designer:Jan Štěpánek (j.h.); Costume Designer:Zuzana Krejzková (j.h.); Music:Vladimír Franz; Music:Robert Fuchs (živá); Dramaturge:Lenka Havlíková

Cast

paní Bergmannová:Jelena Juklová; Vendla:Klára Pollertová-Trojanová; pan Gabor:Tomáš Krejčíř; paní Gaborová:Veronika Pospíšilová; Melchior:Tomáš Krejčíř; pan Stiefel:Jaroslav Achab Haidler; Mořic:Jan Moravec; Jeník Rilow:Tomáš Pavelka; Otto:Martin Sitta; Jiří:Jiří Hána (j.h.); Robert:Robert Jašków; Arnošt Röbel:Jaroslav Šmíd; Sup Bradatý:Marek Taclík; spolužáci:Jan Vajda Tomeš; Richard Vlček; Robert Fuchs (j.h.); Tea:Jitka Andělová (j.h.); Marta:Veronika Rašťáková; Ilsa:Ela Lehotská; rektor Žahavec:Jaroslav Achab Haidler; pastor Holobřich:Zbyněk Roubal; Ruprecht:Martin Sitta; Helmuth:Robert Jašków; Reinhold:Robert Fuchs (j.h.); Diethelm:Marek Taclík; Gaston:Jiří Hána (j.h.); Dr.Prokrustos:Jaroslav Achab Haidler; Zámečnický mistr:Zbyněk Roubal; Brausepulver:Jaroslav Achab Haidler; Schmidová:Veronika Pospíšilová; Anděl:Ela Lehotská
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Video Record: 5695 (Dobrodružství Dona Quichota v DD Procitnutí jara v ČS Ústí Nová komedie o Libuši - SD Kladno - Mladá Boleslav); 2163
Bibliography: 3 →
Other links
 
Partners