Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kádrový případ

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
24. 3. 1956 Premiere
Call #: K 33 691 P (ID=36640)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr P. Štejn; Translation:František Vrba

Producers

Stage Director:Miroslav Zejda; Set Designer:Miloš Tomek; Costume Designer:Jan Matal; Costume Designer:Marie Steinerová

Cast

Chlebnikov:Jaroslav Lokša; Alexandra Ivanovna:Jarmila Lázničková; Pavlík:Zdeněk Kampf; Marjana:Viola Javůrková; Černogubov:Václav Kyzlink (alternation); Zlatomír Vacek (alternation); Kolokovnikov:Josef Srch; Klavdija Sergejevna:Marie Pavlíková; Štěpán:Josef Štefl; Strýček Feďa:Karel Kabíček; Poludin:Stanislav Hejný (alternation); Karel Hospodský (alternation); Děrgačevová:Miroslava Jandeková; Bykovová:Stanislava Strobachová (alternation); Vlasta Fialová (alternation); Maljutinová:Zdeňka Gräfová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners