Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty, hříšná ves aaneb Zapomenutý čert

1/1
Theatre: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Stage: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Opening:
25. 3. 1960 Premiere
Call #: K 3 191 P (ID=36557)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Jiří Jaroš; Set Design:Milan Zezula; Music:Jiří Srnka; Conductor:Vladimír Daněk (j.h.)

Cast

Marjánka Plajznerová:Pavla Severinová; Trepifajksl, později Mates:Jiří Tomek; Ignác Loula - Ichturiel:Josef Somr; Piškytle:Karel Adam; Pučálková:Markéta Rauschgoldová; Tyrubec:František Bohdal; Dorotka, jeho žena:Libuše Billová (alternation); Dagmar Pistorová (alternation); Honza Mračno:Ladislav Večeřa; Mančinka:Jiřina Prokšová; Vejlupek Lupino:Miroslav Výlet; Medula:Bohumír Ferebauer; Broukal:Bedřich Synek; Kníže Belzebub:Milan Moravec; Marbulius:Jiří Jaroš; JUDr. Solfernus:Jiří Dušek; JUDr. Belfegor:František Šnábl
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners