Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jak se vám líbí

1/1
Theatre: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Stage: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Opening:
28. 1. 1957 Premiere
Call #: K 2 189 (ID=36438)
Genre: Drama
Note:
Plněno z publikace 30 let druhé činohry v Brně (sig. A70)
Počet repríz: 43

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Aleš Podhorský (j.h.); Set Design:Milan Zezula; Music:Zbyněk Mrkos

Cast

Vyhnaný vévoda:Rudolf Walter; Frederick:Vladimír Pavlar; Jacques:Jiří Dušek; Orlando:Jaroslav Dufek; Rosalinda:Helena Trýbová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners