Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Fidlovačka

1/1
Theatre: Divadlo hlavního města Prahy
Stage: Divadlo hlavního města Prahy
Opening:
27. 2. 1953 Premiere
Call #: K 31 051 P (ID=36299)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Josef Kajetán Tyl; Composer:František Škroup

Producers

Stage Director:Oldřich Nový; Assistant Director:Karel Kalista; Conductor:Karel Vlach; Set Designer:František Tröster; Costume Designer:Alexandra Svobodová; Orchestration:Dalibor Brázda; Professional Collaboration:Josef Plavec; Choregrapher:Bedřich Füsseger

Cast

Václav Kroutil:Vítězslav Boček; Vdova Mastílková:Jiřina Steimarová (alternation); Jeník:Rudolf Cortés (alternation); Vladimír Ráž (alternation); Vdova Mastílková:Valja Petrová (alternation); Liduška:Jaroslava Adamová (alternation); Marie Kautská (alternation); Panna Cibulcini:Ljuba Hermanová (alternation); Věra Náchodská (alternation); Pan Dudéc:Martin Raus (alternation); Robert Vrchota (alternation); Hvězdoleský:Jindřich Doležal (alternation); Jaroslav Pospíšil (alternation); Pan Hubínek:Václav Trégl (alternation); Vdova Klinkáčková:Valja Petrová (alternation); Pan Hubínek:František Černý (alternation); Vdova Klinkáčková:Marie Nademlejnská (alternation); Kozelka:František Voborský; Andreas Jammerweil:Ota Motyčka; Mamzelle Margarethe:Gabriela Třešňáková; Jirka:Milota Holcman; Honza:Bedřich Ulrych (alternation); Ladislav Kulas (alternation); Šebelka:Emanuel Kovařík; Pavelka:Karel Šlajs; Živeles:Karel Effa (alternation); Bedřich Ulrych (alternation); Starý Mareš:Karel Zavřel; Bětuška:Milica Kolofíková; Tovaryš:Xaver Lukeš; Jiný dráb:Stanislav Sedláček; Dráb:Stanislav Ulrich; Dorotka:Marie Strnadová; Madla:Jiřina Bendová; Lízinka:Věra Kočvarová; Švihák:Antonín Vilský; Druhá pouliční holka:Jindra Tatoušková; První pouliční holka:Olga Jungová; První písničkářka:Valerie Vašáková; Lampář:Karel Kalista; Druhá písničkářka:Taiblová, Milena; Preclíkář:Václav Žižka
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2
Other links
 
Partners