Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Fra Diavolo

1/1
Theatre: Opereta v Karlíně Praha
Stage: Opereta v Karlíně Praha
Opening:
18. 1. 1946 Premiere
Call #: K 33 387 P (ID=36219)
Genre: Opera

Authors

Composer:Daniel F.E. Auber; Libretto:Eugene Scribe

Producers

Translation of Lyrics:Josef Vymětal; Translation:Karel st. Zavřel; Translation:Tomáš Bok; Conductor:René Kubínský; Stage Director:Karel st. Zavřel; Stage Director:Tomáš Bok; Set Designer:Miroslav Kouřil; Chorus Master:Rudolf Lain

Cast

Fra Diavolo:Jan Frank (alternation); Antonín Jeřábek (j.h., alternation); Kookburn:Bóža Wronski; Pamela:Božena Štěpánová; Lorenzo:František Voborský (alternation); Josef Hořický (alternation); Matteo:Eduard Jarkovský; Zerlina:Hermína Hoffmanová (alternation); Lída Slaná (alternation); Zerlina:Mar. Jonášová (j.h.); Giacomo:Antonín Holzinger; Beppo:Ota Motyčka; Francesco:Jar. Bartoš; Mlynář:V. Strachovský; Voják:O. Hliněnský
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners