Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Ženský zákon

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Reduta Brno
Opening:
3. 4. 1954 Premiere
Call #: K 9 064 (ID=36179)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze svázaných programů repertoáru ND Brno

Authors

Playwright/Dramatist:Jozef Gregor Tajovský; Translation:Květa Marková

Producers

Stage Director:Aleš Podhorský; Stage Director:František Šlégr; Set Designer:Ladislav Jakerle; Costume Designer:Jan Matal; Costume Designer:Marie Steinerová; Conductor:Jan Šrubař; Motion Cooperation:Olga Klementová

Cast

Zuza Javorová:Jarmila Lázničková; Anička, její dcera:Helena Kružíková; Jano Malecký:Arnošt Navrátil (alternation); František Šlégr (alternation); Mara, jeho žena:Helena Krtičková (alternation); Jarmila Kurandová (alternation); Miško, jejich syn:Otakar Dadák; Dora Kalinová:Marie Pavlíková (alternation); Zdeňka Gräfová (alternation); Štefko:Josef Štefl; Rekrut:Walter Steiner
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): clippings
Number of photographs: 6 →
Photographer:
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners