Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Večer tříkrálový

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Reduta Brno
Opening:
8. 1. 1954 Premiere
Call #: K 33 512 P (ID=36176)
Genre: Drama
Note:
V jedné verzi programu ja jako kostýmní výtvarnice uvedena Ada Šmídová, ale údaj se nepodařilo ověřit. I v archivu NDB je uvedena pouze Ada Švecová.

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Aleš Podhorský; Set Designer:Josef Gabriel (j.h.); Costume Designer:Ada Švecová (j.h.); Music:Antonín Balatka; Conductor:Jan Šrubař; Motion Cooperation:Marie Mrázková (j.h.)

Cast

Hrabě Orsino:Rudolf Krátký (alternation); Štěpán Zemánek (alternation); Sebastiano:Otakar Dadák; Antonio:Miloš Hájek; Kapitán:Oldřich Vykypěl; Valentino:Bohuš Smutný; Curio:Oldřich Celerýn; Rytíř Tobiáš Říhal:Rudolf Chromek (alternation); Václav Kyzlink (alternation); Rytíř Ondřej Třasořitka:Karel Kabíček; Malvolio:Arnošt Navrátil; Fabiano:Josef Štefl; Šašek:Stanislav Hejný; Olivie:Viola Zinková (alternation); Jarmila Lázničková (alternation); Viola:Helena Kružíková (alternation); Jana Kalášková (alternation); Marie:Marie Pavlíková (alternation); Vlasta Fialová (alternation); Kněz:Josef Karlík; Velitel stráže:Vilém Gabriel; 1.biřic:Karel Pistora
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; programme 3
Number of photographs: 19 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners