Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Stalingradci

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Janáčkovo divadlo Brno
Opening:
30. 10. 1953 Premiere
Call #: K 33 989 P (ID=36174)
Genre: Drama
Note:
V programu je pravděpodobně chybně uvedeno jméno Kalášková Hana místo Jana.

Authors

Playwright/Dramatist:Julij Petrovič Čepurin; Translation:Sergej Machonin; Translation:Taťjána Hašková

Producers

Stage Director:Aleš Podhorský; Assistant Director:František Jambor; Set Designer:Miloš Tomek; Costume Designer:Jan Matal; Costume Designer:Marie Steinerová; Music:Arnošt Košťál; Conductor:Jan Šrubař

Cast

Dybin:Jaroslav Lokša; Lavrov:Štěpán Zemánek; Klimov:Oldřich Vykypěl (alternation); Rudolf Krátký (alternation); Viťka:Ladislav Frej (j.h., alternation); Viola Javůrková (alternation); Žilin:Miloš Hájek (alternation); Šelest:František Baťka; Jaška:Bohuš Smutný; Kudrov:Václav Kyzlink; Fermanov Fatach:Karel Kabíček; Andrej:Rudolf Chromek; Sokol:Rudolf Jurda; Zemcov:Miroslav Pavlovský (j.h.); Zoja:Viola Zinková; Telefonista:Richard Mihula; Radiotelegrafista:František Jambor; Grebeškov:František Vicena; Zacharyč:František Šlégr; Julka:Helena Kružíková; Jegor:Stanislav Hejný; Slepý stařec:Felix Prédl; Galčicha:Anděla Novotná; Její muž:Alois Kohlman; Valentina Andrejevna:Zdeňka Gräfová; Žeňa:Jana Tomková (j.h., alternation); Dagmar Michalová (j.h., alternation); Mladá žena:Vlasta Fialová; Děvče:Jana Kalášková; Prochor:Josef Svátek; Ignatěvna:Marie Pavlíková; Lukjanov:Bohumil Ševčík; Voják s novinami:Jaroslav Dufek; I. intendant:Svatoslav Stránský; II. intendant:Jiří Valchař; Velitel přepravy:Arnošt Navrátil; Strážný u přívozu:Otakar Dadák; Gorbov:Karel Hospodský; Velitel přísunu:Ladislav Večeřa; Koljada:Jiří Jurka; Sedov:Zdeněk Lancinger (j.h.); Kubikov:Josef Horan (j.h.); Machyna:Josef Žáček; Skvorcov:Oldřich Štefl; Raněný:Ladislav Smolínský; I. voják:Zdeněk Braunschläger; II. voják:Walter Steiner; Šamraj:Josef Svátek; Dybinův pobočník:Vladimír Vozák; Spojka:Roman Mecnarovský; Poplašený vojín:Otto Strejček; Ošetřovatel:Vlastimil Čaněk; Lékař:Josef Srch; První žena:Jarmila Lázničková; Druhá žena:Milada Urbánková; Třetí žena:Hana Kreihanslová; Čtvrtá žena:Věra Srchová (j.h.); Pátá žena:Ludmila Pokorná (j.h.); Šestá žena:Františka Venclů (j.h.); První dělník:František Kuranda (j.h.); Druhý dělník:Ladislav Smolínský; Třetí dělník:Vilém Gabriel; Hannes:Martin Růžek; Taube:Jiří Valchař
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 6 →
Photographer:
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners