Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Čestný soud

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Reduta Brno
Opening:
19. 12. 1952 Premiere
Call #: K 19 782 P (ID=36115)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr P. Štejn; Translation:Vladimír Machonin

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Design:Josef Adolf Šálek; Costume Designer:Jan Matal; Costume Designer:Marie Steinerová; Musical Collaboration:Jan Šrubař; Associate Dramaturgy:Bohumír Macák

Cast

Andrej I.Verejskij:Jaroslav Lokša; Olinka, jeho dcera:Hana Kreihanslová; Nikolaj, jeji muž:Rudolf Krátký; Alexej A. Dobrotvorskij:Oldřich Vykypěl; Taťjana Alexandrovna, jeho žen:Jarmila Lázničková; Sergěj F. Losěv:Miloš Hájek; Nina Ivanovna:Marie Pavlíková; Karimov:Otakar Dadák; Ivan I. Petrenko:Bohuš Smutný; Kiril P. Kurčatov:Štěpán Zemánek; Petr Š. Gručinckij:Karel Kabíček; Pisarevskij:František Baťka; Předseda vládní komise:Josef Srch; Tajemník předsedy:Karel Starý; Prof. Jefimov:Karel Hospodský; 1.člen čestného soudu:Ladislav Smolínský; 2.člen čestného soudu:Josef Svátek (j.h.); Tajemník čestného soudu:Rudolf Jurda; Lidie Michajlovna:Milada Urbánková; Puškovová:Viola Javůrková; Laborant Serjoža:Jiří Valchař; Panťušin:Alois Kolman; Páša:Anděla Novotná; Míťa:Jan Simmer; Prof. Carter:Svatoslav Stránský; Wood:Václav Kyzlink; Wilbee:Martin Růžek
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners