Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Žižka

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
4. 5. 1952 Premiere
Call #: (ID=36034)
Genre: Drama
Note:
Plněno se svázaných programů repertoáru ND Brno

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Martin Růžek; Set Designer:Miloš Tomek; Costume Designer:Jan Matal; Music:Miloš Ištván; Conductor:Jan Šrubař; Associate Stage Direction:Alois Kohlman; Dramaturge:Jan Grossman

Cast

Jan Žižka z Trocnova:Štěpán Zemánek; Kateřina, jeho dcera:Milada Urbánková; Jan Roháč z Dubé:Jaroslav Lokša; Kuneš z Bělovic:Václav Kyzlink; Jan Laudát:Jaromír Crha (j.h.); Václav Strážnický:Jiří Valchař; Jan Hvězda:Josef Večera (j.h.); Jan Želivský:Rudolf Jurda; Mistr Křišťan z Prachatic:Stanislav Hejný; Kněz Jan Rokycana:Miroslav Pavlovský (j.h.); Prokop Závada:František Šlégr; Jakub, helméř:Alois Kolman; Aleš, bývalý rychtář:Hanuš Malimánek; Šimon od Bílého lva:Vladimír Vozák (j.h.); Písař městský:Ladislav Smolínský; Máří:Helena Kružíková; Anna, Žižkova teta:Anděla Novotná; Záviše Černý z Garbova:Oskar Linhart; Sigmund, římský a uherský král:Martin Růžek; Jiří, biskup pasovský:Václav Poláček (j.h.); Náměstek legátův:Rudolf Chromek; Vilém z Pernštejna:Karel Hospodský; Petr Strážnický:Josef Svátek (j.h.); Vaněk Černohorský:Bohuš Smutný; Jan Tovačovský:Bohumil Ševčík (j.h.); Jan Všembera:Josef Srch; Jan Lhotský:Miloš Hájek; Hartneid z Lichtenštejna:František Kuranda; Václav z Jenětejna:František Karafiát; Vaněk, řečený Pivo:Otakar Dadák; Martin, kněz:Vladimír Vozák (j.h.); Pipo Spano:František Baťka; Kašpar Šlik:Soběslav Sejk; Kapitán kumanský:Oldřich Vykypěl; Komorník králův:Felix Prédl; Purkmistr brněnský:Otto Strejček; 1. posel:Jiří Zapletal; 2.posel:Josef Kotačka; Podruhyně:Jarmila Kurandová; Vítek:Zdeněk Kampf; Gunther:Vlastimil Čaněk; Občan kutnohorský:Alois Kolman; Občanka kutnohorská:Jarmila Lázničková; Stařena kutnohorská:Františka Venclů; Hejtman uherský:Bohumil Ševčík (j.h.); Čeněk z Vartemberka:Hanuš Malimánek; Jan Městecký:František Baťka; Pavel:Ladislav Večeřa; Vrah:Karel Jakl; Mladá měšťanka pražská:Eva Kubešová; Stařenka:Františka Venclů; Uherský voják:Jaroslav Fukala
Other links
 
Partners