Virtuální studovna
Databáze a online služby
Divadelního ústavu
Inscenace
 
 

Jan Roháč

1/1
divadlo: Státní divadlo Brno
soubor: činohra SD/ZD/ND Brno
scéna: Mahenovo divadlo Brno
uvedení:
3. 3. 1951 premiéra
signatura: K 8 433 (ID=35989)
žánr: činohra

Autoři

dramatik:Alois Jirásek

Inscenátoři

režisér:Zdeněk Míka; scénický výtvarník:Miloš Tomek; kostýmní výtvarnice:Květoslava Kubátová

Obsazení

Aleš Vřešťovský z Risenburka:Karel Hospodský; Hynce Ptáček z Pirkštejna:František Baťka; Jan Velvar, konšel:Zdeněk Štěpánek; Kněz Prokop Holý:Oldřich Vykypěl; Jan Čapek ze Sán:Josef Srch; Jan Roháč z Dubé:Jaroslav Lokša; Hrdinka, bratr Táborský:Václav Kyzlink; Baba, bratr Táborský:František Šlégr; Anna, Velvarova dcera:Viola Zinková; Zigmund, císař římský:Martin Růžek; Brunorio de la Scala:Bohuš Smutný; Kašpar, hrabě Šlik:Rudolf Krátký; Arnošt z Vlašimě:Soběslav Sejk; Jan z Palomar, arcijáhen:Rudolf Chromek; Diviš Bořek z Miletínka:Oldřich Lukeš; Mistr Jan z Příbrami:Stanislav Hejný; Městský písař:Zdeněk Kampf; Chrudimský měšťan:Felix Prédl; Císařovna Barbora:Jarmila Lázničková; Žebravý mnich:Zlatomír Vacek; Kejklíř:Svatoslav Stránský; Mastičkář:Hanuš Malimánek; Bakalář:Rudolf Jurda; Matrona ze Sieny:Jarmila Urbánková; Lucetta:Eva Kubešová; I. krásná paní:Vlasta Fialová; II. krásná paní:Miroslava Jandeková; III. krásná paní:Miloslava Urbánková; Sluha:Alois Kohlman
Související dokumenty
Digitalizované dokumenty (dostupné pouze v budově IDU): výstřižky
Další zdroje DÚ
 
Partneři