Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jan Roháč

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
3. 3. 1951 Premiere
Call #: K 8 433 (ID=35989)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Zdeněk Míka; Set Designer:Miloš Tomek; Costume Designer:Květoslava Kubátová

Cast

Aleš Vřešťovský z Risenburka:Karel Hospodský; Hynce Ptáček z Pirkštejna:František Baťka; Jan Velvar, konšel:Zdeněk Štěpánek; Kněz Prokop Holý:Oldřich Vykypěl; Jan Čapek ze Sán:Josef Srch; Jan Roháč z Dubé:Jaroslav Lokša; Hrdinka, bratr Táborský:Václav Kyzlink; Baba, bratr Táborský:František Šlégr; Anna, Velvarova dcera:Viola Zinková; Zigmund, císař římský:Martin Růžek; Brunorio de la Scala:Bohuš Smutný; Kašpar, hrabě Šlik:Rudolf Krátký; Arnošt z Vlašimě:Soběslav Sejk; Jan z Palomar, arcijáhen:Rudolf Chromek; Diviš Bořek z Miletínka:Oldřich Lukeš; Mistr Jan z Příbrami:Stanislav Hejný; Městský písař:Zdeněk Kampf; Chrudimský měšťan:Felix Prédl; Císařovna Barbora:Jarmila Lázničková; Žebravý mnich:Zlatomír Vacek; Kejklíř:Svatoslav Stránský; Mastičkář:Hanuš Malimánek; Bakalář:Rudolf Jurda; Matrona ze Sieny:Jarmila Urbánková; Lucetta:Eva Kubešová; I. krásná paní:Vlasta Fialová; II. krásná paní:Miroslava Jandeková; III. krásná paní:Miloslava Urbánková; Sluha:Alois Kohlman
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): clippings
Other links
 
Partners