Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dítě

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Karlovy Vary
Stage: Městské oblastní divadlo Karlovy Vary 45-9
Opening:
10. 10. 1946 Premiere
Call #: (ID=35936)
Genre: Drama
Note:
Program je pouze v rukopise, obálka neexistuje.

Authors

Playwright/Dramatist:František Xaver Šalda

Producers

Stage Director:František Kneisl; Set Designer:Jaroslav Šťastný

Cast

Paní Kostarovičová:Růžena Černá; Aleš Kostarovič:Petr Skála; Ríša Kostarovič:Karel Fišer; Františka:Eliška Svobodová; Anči Bártíková:Marie Miltová; Alexander Kostarovič:František Kneisl
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners