Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lucerna

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
22. 9. 1950 Premiere
Call #: K 31 601 P (ID=35671)
Genre: Drama
Note:
Archiv ND Brno nemá na rozdíl od DÚ obsazení

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Miroslav Janeček; Stage Director:Jaroslav Novotný; Set Design:Jiří Procházka; Set Design:Miloš Tomek; Music:Antonín Balatka; Conductor:Jan Šrubař

Cast

Mladá kněžna:Vlasta Fialová; Dvořan:Zlatomír Vacek; Vrchní:Soběslav Sejk; Mlynář:Oldřich Vykypěl; Jeho bába:Zdeňka Gräfová; Hanička:Viola Zinková; Zajíček:Jiří Valchař; Braha, sekerník:Josef Srch; Zima:Karel Hospodský; Sejtko:Bohuš Smutný; Klásek:Josef Kaňkovský; Klásková:Jarmila Kurandová; Ivan, vodník:Jaroslav Lokša; Michal, vodník:Zdeněk Kampf; Pan Franc:Svatoslav Stránský; Mušketýr:František Kuranda (j.h.); Žan, služebník:Ladislav Smolínský; Komorná:Viola Javůrková; Kroutilka, rychtář:Václav Kyzlink; Votruba, rychtář:Oldřich Lukeš; Farář:Alois Kohlman
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 4 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners