Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Svárov

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
6. 9. 1950 Premiere
Call #: (ID=35656)
Genre: Drama
Note:
Plněno ze svázaných programů repertoáru ND Brno.

Authors

Author:Josef Nesvadba

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Set Design:František Malý

Cast

Johann Liebig:Jaroslav Lokša; Georg Liebig:Rudolf Krátký; Liebigová:Zdeňka Gräfová; Generál v.Ehrenberg:Karel Hospodský; Narcissa v.Ehrenberg:Jarmila Lázničková; Poručík hrabě Montenuovo:Štěpán Zemánek; Lilli Liebertová:Viola Javůrková; Palme, ředitel:Svatoslav Stránský; Vdova Hanková:Jarmila Kurandová; Arnošt Hanka:Martin Růžek; Růžena Hanková:Viola Zinková; Pavlata, hostinský:Václav Kyzlink; Jan Holan:Oldřich Vykypěl; Horda:Jan Vítů (j.h.); Bartoš:Václav Poláček (j.h.); Thyll:Zlatomír Vacek; Kaplan:Rudolf Chromek; Dělnice:Božena Kliková; Dělník:Ladislav Smolínský (alternation); Jaromír Pásek (alternation)
Related documents
Number of photographs: 6 →
Photographer:
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners