Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Já, toho věštec od Beskydu lidu

1/1
Theatre: Městské divadlo v Plzni
Ensemble: činohra Plzeň
Stage: Malé (Tylovo) divadlo Plzeň
Opening:
27. 10. 1947 Premiere
Call #: K 17 541 P (ID=35371)
Genre: Literary theatre
Note:
k uctění osmdesátin národního umělce Petra Bezruče
pásmo poesie, hudby, zpěvu, obrazů a tanců

Producers

Author:Marie Loulová-Hezká; Poet:Petr Bezruč; Stage Director:Alexandr Solmar; Conductor:Bohdan Gselhofer; Music:Bedřich Smetana; Music:Leoš Janáček; Musical Collaboration:Karel Moor; Set Design Collaboration:Josef Tetínek; Choregrapher:Slavibor Jindřich

Cast

Recitace:Štěpán Zemánek; Jaroslav Koudelka; Josef Větrovec; Ladislav Fišer; Miroslav Bílek; Jarmil Škrdlant; Jarmila Balašová; Vlasta Faberová; Libuše Sobotová; Milena Vildová; Zdeněk Kryzánek; Václav Neužil; Leopold Kočandrle; Tančí:Marie Beranová; Božena Napravilová; Oldřich Napravil; a celý balet:; Klavírní doprovod:Bohumil Kysela; Bohdan Gselhofer; Dále účinkují:; Pěvecký spolek Smetana:; Vypravěč:Josef Patočka
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners