Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalibor

1/1
Theatre: Zemské národní divadlo Brno
Ensemble: opera SD/ZD/ND Brno
Stage: Divadlo Na Hradbách Brno
Opening:
22. 11. 1947 Premiere
Call #: K 34 051 (ID=35144)
Genre: Opera
Note:
Plněno ze soupisu repertoáru ND Brno

Authors

Composer:Bedřich Smetana; Libretto:Josef Wenzig; Translation:Ervín Špindler

Producers

Conductor:Emanuel Punčochář; Conductor:Antonín Balatka; Stage Director:Miloš Wasserbauer; Set Design:František Malý

Cast

Vladislav, král český:Géza Fišer (alternation); Eduard Hrubeš (alternation); Dalibor, rytíř:Antonín Jurečka; Budivoj, velitel král. stráže:František Roesler; Beneš, žalářník:Josef Pavela (alternation); Leonid Pribytkov (alternation); Vítek, zbrojnoš Daliborův:Burja Burian (alternation); Gustav Talman (alternation); Milada, sestra purkrabího:Jarmila Kristenová (alternation); Marie Podvalová (alternation); Jitka, selské děvče:Libuše Domanínská; Soudce:Jiří Kozderka
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners